İsim Hâl (Durum) Ekleri

Hâl (Durum) Ekleri: İsmin cümledeki görevini ve durumunu gösteren eklerdir. Beş grupta incelenir.


Yalın Hâli: İsmin herhangi bir hâl (durum) eki almamış biçimidir.

kitap, masa, kalem → Bu sözcükler yalın hâldedir.
www.z-turkce.com
NOT: İsmin yalın hâli, hâl ekini almamış sözcüktür. Ancak çoğul ekini, iyelik ekini veya tamlama ekini alabilir.

kitabım, masamız, kalemler → Bu sözcükler yalın hâldedir. Çünkü hâl ekleri almamışlardır. Kitap ve masa sözcükleri iyelik eki, kalem sözcüğü ise çoğul eki almıştır.


Belirtme (-i) Hâli: İsmin "-ı, -i, -u, -ü" belirtme durumu eklerinden birini almış biçimidir.

kitabı, masayı, kalemi


Yönelme (-e) Hâli: İsmin "-a, -e" yönelme durumu eklerinden birini almış biçimidir.

kitaba, masaya, kaleme


Bulunma (-de) Hâli: İsmin "-da, -de, -ta, -te" bulunma durumu eklerinden birini almış biçimidir.

kitapta, masada, kalemde


Ayrılma (-den) Hâli: İsmin "-dan, -den, -tan, -ten" ayrılma durumu eklerinden birini almış biçimidir.

kitaptan, masadan, kalemden


NOT: Hâl eki alan sözcükler başka çekim eklerini veya yapım eklerini de alabilirler. Hâl eklerinden önce ya da sonra bu eklerden biri gelebilir.
www.z-turkce.com
okul-da-ki → Bu sözcükteki -da eki hâl eklerinden bulunma durumu ekidir. -ki eki ise ilgi ekidir. Ayrıca sözcüğün yalın hâlinde yapım eki vardır.