Şiir

Şiirin Tanımı: Sanatçının duygularını, coşkularını, gördüklerini, düşündüklerini çekici bir dil, üstün ve ahenkli bir anlatım kullanarak kafiyeli ya da kafiyesiz, ölçülü ya da ölçüsüz bir şekilde anlatmasıdır.

"Şiirin ilkesi, insanın üstün bir güzelliği özlemesidir. Bu ilke bir coşkunlukta, bir ruh taşkınlığında kendini gösterir. Bu coşkunluk, aklın yoğurduğu hakikatın dışındadır." Baudelaire

"Şiir, kelimelerle güzel şekiller kurmak sanatıdır." Cahit Sıtkı Tarancı

"Şiir öyle ayrı bir dildir ki, başka hiçbir dile tercüme olunmaz. Hatta yazılmış göründüğü dile bile..." Jean Cocteau


Şiirin İçerik (muhteva) Unsurları

Konu: Şairin eserinde okuyucuya anlatmak istediği düşünce veya olay.

Tema: Şiirdeki ana duygu ve düşünce ögeleri.