Sıfat Tamlaması

Sıfat olan bir sözcüğün isim soylu bir sözcüğü çeşitli yönlerden nitelemesi ya da belirtmesi sonucunda oluşan söz öbeğine sıfat tamlaması denir. Sıfat tamlamasında tamlayan sıfat, tamlanan isimdir.  www.z-turkce.com

Güzel çiçek → Burada "güzel" kelimesi tamlayan/sıfat, "çiçek" kelimesi tamlanan/isimdir.

Beşinci cadde → Burada "beşinci" kelimesi tamlayan/sıfat, "cadde" kelimesi tamlanan/isimdir.

Çalışkan çocuk → Burada "çalışkan" kelimesi tamlayan/sıfat, "çocuk" kelimesi tamlanan/isimdir.


Sıfat tamlamasında sıfat veya isim birden çok olabilir.

Küçük kırmızı ayakkabı → Burada "küçük" ve "kırmızı" sözcükleri tamlayan/sıfat, "ayakkabı" sözcüğü tamlanan/isimdir.

Yeşil bir doğa → Burada "yeşil" ve "bir" sözcükleri tamlayan/sıfat, "doğa" sözcüğü tamlanan/isimdir.

Mutlu anneler, babalar → Burada "mutlu"sözcüğü tamlayan/sıfat, "anneler" ve "babalar" sözcükleri tamlanan/isimdir.

Ucuz ayakkabılar ve terlikler → Burada "ucuz"sözcüğü tamlayan/sıfat, "ayakkabılar" ve "terlikler" sözcükleri tamlanan/isimdir.

Sıfat tamlamalarında tamlanan durumundaki sözcük bazen kullanılmaz. Tamlayan durumundaki sıfat tek başına kullanılır. Bu şekilde tek başına kullanılan sıfat, çekim eki alabilir, ismin yerini alabilir. Buna adlaşmış sıfat denir.

Yeşil rengi severim. → Yeşili severim.

Küçük çocuk çok yaramazdı. → Küçük, çok yaramazdı.