Mektup, E-Posta

Mektup: Bir haberi, isteği, duyguyu, düşünceyi veya dileği, yanımızda olmayan birine iletmek amacıyla yazılan özel yazılara denir. Mektuplar yazılış amaçlarına göre farklı türlere ayrılır; Özel mektuplar, resmi mektuplar, edebi mektuplar, dini mektuplar, iş mektupları... Edebiyatçıların birbirlerine veya yakınlarına yazdıkları mektuplar olan edebi mektuplar anlatımları bakımından sanat değeri taşıyan mektup türleridir. www.z-turkce.com
     Bazı yazarlar deneme, roman, öykü, köşe yazısı, tenkit vb eserlerini oluşturmak için mektup türünden biçim anlamında faydalanmışlardır.
     Divan edebiyatında bazı şairlerin ve yazarların mektupları ile resmi mektuplar "münşeat" mecmualarında geniş yer tutmuştur. Fuzuli'nin "Şikayetname" adlı eseri, edebi mektup türünün ilk örneklerindendir. Kanuni Sultan Süleyman ve oğulları arasında yazılmış bazı manzum mektuplar da vardır.
     Mektup türü Tanzimat döneminde Şinasi ile birlikte çağdaş özellikler göstermiştir. Şinasi'nin 1851 yılında Paris'ten annesine yazdığı mektup, özel mektup türüne bir örnektir. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tanzimat döneminde mektup türünde başarılı eserler vermiş diğer yazarlardır. Namık Kemal'in sayfalar süren mektupları (Namık Kemal'in Mektupları, Abdülhamit'e Mektuplar) tarih ve edebiyat açısından önemli birer belge niteliğindedir. Milli Edebiyat akımının ve Türkçülüğün öncülerinden olan Ziya Gökalp de (Limni ve Malta Mektupları) bu türde başarılı eserler vermiştir. Bunların dışında Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Memduh Şevket Esendal bu türde eserleri olan sanatçılarımızdandır.
     Hüseyin Rahmi Gürpınar "Mutallâka" adlı romanını yazarken biçimsel anlamda mektup türünden faydalanmış ve bu konuda ilk olmuştur. Halide Edip Adıvar'ın "Handan" adlı romanı da mektuplardan oluşur. Ömer Seyfettin'in mektup biçiminde yazılmış hikayeleri bulunmaktadır.


E-Posta: E-posta (elektronik posta), insanların internet üzerinden birbirlerine gönderdikleri dijital mektuptur. Mektupta olduğu gibi herhangi bir kağıt kullanımı gerektirmeyen e-posta, internet üzerinden anında alıcısına ulaşır. Hem zamandan tasarruf edilmesini hem de kağıt kullanımından doğan ağaç katliamının önüne geçilmesini sağlar. Aynı zamanda e-postalara fotoğraf, video, müzik gibi birçok materyal ve doküman eklenebilir. E-posta hesabı, çoğu ücretsiz olan servis sağlayıcılardan edinilebilir. E-posta, çok ucuz ve kullanımı kolay bir iletişim yoludur. Dünya üzerinde her gün milyarlarca e-posta gönderilmektedir. Ancak güvenlik açıkları çok olan bir iletişim aracıdır. Dolandırıcılar kullanıcılara gönderdikleri e-postalarla binlerce, on binlerce kişiyi dolandırmaktadırlar. Bu sebeple kaynağı bilinmeyen e-postaları açmak ve içeriğini indirmek konusunda çok dikkatli olunmalıdır.