Masal

Masal: İnsanların hayal dünyalarının bir ürünü olan masal, gerçek dünya ile ilgisi olmayan ve olağanüstü özelliklere sahip olan kahramanların başlarından geçen olağanüstü olayların anlatıldığı ve yazarları olmayan eserlerdir. Edebiyatımızda Keloğlan Masalları, Binbir Gece Masalları vb önemli örnekleri vardır. Masal türünde eser vermiş sanatçılarımız arasında Muzaffer İzgü ve Eflâtun Cem Güney önde gelen şahsiyetlerdir. www.z-turkce.com


Masalın Bölümleri:

1. "Bir varmış, bir yokmuş"  "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde" vb tekerlemelerle başlayan ve döşeme adı verilen giriş bölümü.

2. Asıl olayın anlatıldığı bölüm.

3. Olayların güzel bir sonuca bağlandığı, "Gökten üç elma düştü"  "Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine" vb tekerlemelerle bitirilen dilek bölümü.


Masalın Özellikleri:

• Olayın geçtiği yer hayalidir. Örneğin; Kaf Dağı, Yedi Yerin Altı vb.

• Olayın zamanı belli değildir.

• Olaylar abartılı bir şekilde anlatılır.

• Masal kahramanlarının bazıları olağanüstü varlıklardır. Örneğin; cinler, periler, devler, ejderhalar...

• Masal kişilerinin bazıları sembol tiplerdir. Örneğin; padişah, vezir, köylü, harami...

• Olay genelde geçmiş zaman kipiyle anlatılır.

• Masalların eğitici-öğretici yönü vardır.

• Masallarda tekrarlara yer verilir. Örneğin; padişahın üç oğlu vardır veya gökten üç elma düşer.

• Masalların sonu genelde tatlıya bağlanır. İyiler kazanır, kötüler kaybeder ve cezalandırılır.


Masalın Unsurları:
» Tekerleme: Masalın başında veya sonunda kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. "Bir varmış, bir yokmuş" veya "Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine" gibi. Tekerlemeler masalı dinleyenlerin dikkatini çekmek, onları masalın hayal dünyasına katmak amacıyla söylenir.

» İnsanlar ve Varlıklar: Masallardaki varlıkların bir kısmı doğaüstü varlıklardır. Örneğin; cinler, periler, devler... Bunlara insan vasfı verilmiştir. İyileri, kötüleri vardır. İnsanlar gibi konuşurlar.

» Yer ve zaman: Masalda olayın geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Genelde hayali bir ülkede ve evvel zaman içinde olay anlatılır.