Makale

Makale: Bir konu hakkında bilgi vermek, açıklama yapmak, toplumu aydınlatmak, bir düşünceyi desteklemek ya da bir düşünceye karşı çıkmak amacıyla yazılmış gazete ve dergi yazılarına denir. Gazetelerin baş sayfalarında yer alan makalelere "başmakale" adı verilir. Makale türü edebiyatımıza Tanzimat döneminde gazete ile girmiştir. Türk edebiyatındaki ilk makaleyi de bu dönemde Şinasi yazmıştır. Şinasi'nin "Mukaddime" isimli bu makalesi Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanmıştır.
www.z-turkce.com


Makalenin Özellikleri:

» Makale giriş, gelişme ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşur.

» Makalede konu sınırı yoktur.

» Ele alınan konuyu ispatlama amacı vardır.

» Ele alınan konu incelenirken doğru bilgi ve deliller kullanılmalıdır.

» Okuyucunun anlayacağı açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

Örnek makale → "Âkif'in Karakteri - Ahmet Kabaklı, Türkiye Gazetesi, 30.12.1999."