Hatıra (Anı)

Hatıra (Anı): Meşhur bir kişinin hayatında başından geçenleri sanat değeri taşıyan bir üslupla anlattığı nesir türüne denir. Anı yazmanın amacı, kişinin yaşadığı tecrübeleri başkalarıyla paylaşmasıdır. Türk edebiyatındaki ilk anı örneği Orhun Kitabeleridir. İlk manzum anı örneği ise Sevâdî'nin "Hâlname"sidir. Babürşah'ın "Babürname"si ile Evliya Çelebi'nin "Seyahatname"si de bu türdeki en eski örneklerdir.
www.z-turkce.com

Hatıranın Özellikleri:

» Anı yazan kişi, olayları kendi bakış açısından anlatır.

» Anılarını anlatırken o dönemle ilgili belgelerden faydalanabilir.

» Anılar yazılırken dürüst ve içten davranılmalıdır.

» Anı yazan kişi taraflı ya da tarafsız olabilir.


Örnek Anı: 24 Ağustos 1922'de karargâhımızı Akşehir'den taarruz cephesi gerisindeki Şuhut kasabasına naklettirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan savaşı idare ettiğimiz Kocatepe'nin güneybatısında çadırlı ordugâha naklettik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de hazır bulunuyorduk. Sabah 5.30'da topçu ateşimizle taarruz başladı. (Mustafa Kemal Atatürk)