Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

Anlam (Zaman) Kayması: Bir fiil kipinin bildirdiği zamandan uzaklaşarak başka bir kip yerine kullanılmasıdır.

» Önümüzdeki hafta Burdur'a gidiyoruz. → Bu cümlede "gidiyoruz fiili şimdiki zaman kipine göre çekimlenmiş. Ancak burada asıl kastedilen zaman, gelecek zamandır. Yani "Önümüzdeki hafta Burdur'a gideceğiz." denilmek istenmiştir. Bu cümlede şimdiki zaman ve gelecek zaman arasında bir değişim olduğu için anlam kayması yaşanmıştır.

» Sabahları spor yapıyorum. → Bu cümlede "yapıyorum" fiili şimdiki zaman kipine göre çekimlenmiş. Ancak burada asıl kastedilen zaman, geniş zamandır. Yani "Sabahları spor yaparım." denilmek istenmiştir. Bu cümlede şimdiki zaman ve geniş zaman arasında bir değişim olduğu için anlam kayması yaşanmıştır. www.z-turkce.com

» Hemen eve gidiyorsun. → Bu cümlede "gidiyorsun" fiili şimdiki zaman kipine göre çekimlenmiş. Ancak burada asıl kastedilen anlam, emir kipindedir. Yani "Hemen eve git." denilmek istenmiştir. Bu cümlede şimdiki zaman ve emir kipi arasında bir değişim olduğu için anlam kayması yaşanmıştır.

» Padişah Keloğlan'a sorar. → Bu cümlede "sorar" fiili geniş zaman kipine göre çekimlenmiş. Ancak burada asıl kastedilen anlam, geçmiş zamandır. Olay geçmişte yaşanmıştır. Yani "Padişah Keloğlan'a sormuş." denilmek istenmiştir. Bu cümlede geniş zaman ve duyulan geçmiş zaman arasında bir değişim olduğu için anlam kayması yaşanmıştır.

» Almanya'da doğdum. → Bu cümlede "doğdum" fiili bilinen geçmiş zaman kipine göre çekimlenmiş. Ancak burada asıl kastedilen anlam, duyulan geçmiş zamandır. Yani "Almanya'da doğmuşum." denilmek istenmiştir. Bu cümlede bilinen geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zaman arasında bir değişim olduğu için anlam kayması yaşanmıştır.