Fiil Çekimi (Fiillerde Kip)

Fiillerde Kip: Bir fiilin zaman ve anlam özelliklerine göre farklı eklerle değişik biçimlere girmesine fiillerde kip denir.


HABER KİPLERİ

Haber kipleri, fiilin yapılma zamanını bildiren kiplerdir. Fiil kök veya gövdelerine haber kipi ekleri getirilerek yapılır. Haber kipleri beşe ayrılır;

1. Görülen (bilinen, di'li) Geçmiş Zaman

2. Duyulan (öğrenilen, miş'li) Geçmiş Zaman

3. Şimdiki Zaman

4. Gelecek Zaman
www.z-turkce.com
5. Geniş Zaman

Haber kipleri ayrıntılı bilgi için tıkla ››


DİLEK KİPLERİ

Fiile istek, şart, emir, dilek veya gereklilik anlamları katan kiplere "Dilek Kipleri" denir. Dilek kipleri belirgin bir zaman anlamı taşımazlar.

Dilek kipleri 4'e ayrılır;

1. Gereklilik Kipi

2. Dilek-Şart Kipi

3. İstek Kipi

4. Emir Kipi

Dilek kipleri ayrıntılı bilgi için tıkla ››