Dilek (Tasarlama) Kipleri

Fiillerde Kip: Bir fiilin zaman ve anlam özelliklerine göre farklı eklerle değişik biçimlere girmesine fiillerde kip denir.


DİLEK KİPLERİ

Fiile istek, şart, emir, dilek veya gereklilik anlamları katan kiplere "Dilek Kipleri" denir. Dilek kipleri belirgin bir zaman anlamı taşımazlar.

› Haydi biraz çalışalım. → "çalışalım" fiili istek bildirmiştir ve dilek kipindendir.

› Düzenli çalışsan işin garantiydi. → "çalışsan" sözcüğü şart bildirmiştir ve dilek kipindendir.

› Koridorlarda koşmayın. → "koşmayın" fiili emir bildirmiştir ve dilek kipindendir.

› Keşke sen de bizimle gelsen. → "gelsen" fiili dilek bildirmiştir ve dilek kipindendir.

› Düzenli beslenmelisin. → "beslenmelisin" fiili gereklilik bildirmiştir ve dilek kipindendir.


Dilek kipleri 4'e ayrılır;

1. Gereklilik Kipi

2. Dilek-Şart Kipi

3. İstek Kipi

4. Emir KipiGereklilik Kipi: Fiilin yapılması, olması gerektiğini anlatan kiplerdir. Fiil kök veya gövdelerine -meli/-malı eki getirilerek yapılır.

› Dersi dikkatli dinlemelisin. → Bu örnekteki "dinlemelisin" fiili -meli eki almıştır ve gereklilik bildirmektedir.

"Sor" fiilinin gereklilik kipinde altı farklı kişiye göre çekimlenmesi


Dilek-Şart Kipi: Bu kipte fiil bir dilek veya şart bildirir. Fiil kök veya gövdelerine -se/-sa eki getirilerek yapılır.

› Keşke sen de bizimle gelsen. → Bu örnekteki "gelsen" fiili -se eki almıştır ve dilek bildirmektedir.

Çalışsan başaracaksın. → Bu örnekteki "çalışsan" sözcüğü -sa eki almıştır ve şart bildirmektedir.

"Gör" fiilinin dilek-şart kipinde altı farklı kişiye göre çekimlenmesi


İstek Kipi: Bu kipte fiilin yapılmasının istendiği bildirilir. Fiil kök veya gövdelerine -e/-a eki getirilerek yapılır.

› Ben de sizinle geleyim. → Bu örnekteki "geleyim" fiili -e eki almıştır ve istek bildirmektedir.

"Bil" fiilinin istek kipinde altı farklı kişiye göre çekimlenmesi


Emir Kipi: Bu kipte fiilin yapılması emir biçiminde bildirilir. Bu kipin özel bir eki ve 1. kişiye göre çekimi yoktur.

› Sağa dön. → Bu örnekteki "dön" fiili emir bildirmektedir.

"Koş" fiilinin emir kipinde farklı kişilere göre çekimlenmesi