"-de" Bağlacının,"-de" Ekinin Yazımı

Bağlaç olan "-de"nin yazımı, bulunma hâl eki olan "-de"nin yazımı, ünsüz benzeşmesinde "-de" ekinin durumu, özel isimlere getirildiğinde "-de" bağlacının durumu...


BAĞLAÇ OLAN "-de"

      BULUNMA HAL EKİ OLAN "-de"

- Sözcükleri, sözleri ve cümleleri bağlar.
 - Bulunma, kalma durumu gösterir.
- Cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz.
 - Cümleden çıkarılınca anlam bozulur.
- Ayrı yazılır.
 - Bitişik yazılır.

ÖRNEK

ÖRNEK

     Seni de bekliyoruz.

     Çiçekler de çok güzelmiş.

     Ben seni burada bekliyorum.

     Arkadaşlarla sahada buluşacağız


NOT: Ek olan "de" hem ünlü uyumuna hem ünsüz benzeşmesine uyarak "da, te, ta" olabilir. Bağlaç olan "de" ise ünlü uyumuna uyarak "da" olabilir. "te, ta" olamaz.

Eve uğra da yüzünü görelim. (bağlaç)

Bu saatte yolda, sokakta kimse olmaz. (ek)


NOT: "Ya" sözcüğüyle birlikte kullanılan "da" bağlaçtır ve ayrı yazılır.

Bu kitabı oku ya da diğerini vereyim.

Akşam yola çıkalım ya da yarın gideriz.
www.z-turkce.com

NOT: Bağlaç olan "de" özel isimlere geldiğinde araya kesme işareti konmaz.

Antalya da sıcaktır şimdi.

Hasan da kaleye geçsin.