Yazımı Karıştırılan Sözcükler

"Şey, bugün, her, herhalde, her halde, herkes, biraz, birkaç, hiçbir, birtakım, bir takım, bir gün, hiç kimse" sözcüklerinin ayrı ve bitişik yazıldığı durumlar, örneklerle pekiştirilmiş açıklamalar...


"Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır.

Her şey güzel olacak.

Bir şey sorabilir miyim?


"Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer durumlarda ayrı yazılır.

Bugün 30 Ağustos. Bundan 92 yıl önce kahraman askerimizin düşmanı yurttan attığı gündür bu gün.


"Her" sözcüğünün yazılışı:

• "Herhangi" ve "herkes" sözcüklerinde bitişik yazılır.

• "Her halde" sözcüğünde; "her durumda" anlamındaysa ayrı, "belki" anlamındaysa bitişik yazılır.

O maça her halde gelirim. (her durumda) - Herhalde o da maça gelir. (belki)

• Diğer sözcüklerde (her gün, her şey vb.) ayrı yazılır.


"Birkaç, biraz, hiçbir" sözcüklerindeki "bir" daima bitişik yazılır.

Birkaç film seyrettim. www.z-turkce.com

Biraz meyve alabilir miyim?

Hiçbir şey eskisi gibi değil.


"Birtakım" sözcüğünde "bir";

• Sayı sıfatı olarak kullanılırsa ayrı yazılır. Bir takım elbise aldım.

• Sayı sıfatı olarak kullanılmazsa bitişik yazılır. Birtakım sorunlar çıktı.


"Bir gün" ve "hiç kimse" sözcükleri her zaman ayrı yazılır.