"ki"nin Yazımı

Sıfat Yapan "ki": Eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Bitişik yazılır.

Öndeki sıra alçaktı.


Zamir Yapan "ki": İsim tamlamasında tamlananın yerini tutar. Bitişik yazılır.

Onun saçı uzun benimki kısa.


Bağlaç Olan "ki": Sözcükleri ve cümleleri birbirine bağlar. Ayrı yazılır.

Söyle ki bilelim.


NOT: "ki" bağlacı bazı kalıplaşmış sözcüklerde bitişik yazılır.
www.z-turkce.com
Örnek: Belki, mademki, çünkü, sanki, halbuki, oysaki...


ÖRNEK SORULAR:

› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Öyle serin bir akşamki püfür püfür esiyor.
B) Yarınki maç için biletlerimizi aldık.
C) Ne yazık ki artık kimse beni dinlemiyor.
D) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

cevap: A


› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Öndeki grup arayı yaklaşık on beş saniye kadar açtı.
b) Ne yazık ki artık kimsede saygı ve hoşgörü kalmamış
c) Sanki bir gün çıkıp geliverecek.
d) Arkada ki masa biraz daha büyük, orada yiyebiliriz.

cevap D