Paragraf Tamamlama

Paragraf tamamlama, paragrafın herhangi bir yerinde boş bırakılan kısmın, paragrafın anlamına ve düşüncesine en uygun biçimde doldurulmasıyla yapılır.

Paragraf tamamlanırken paragrafın içeriğine dikkat edilmelidir. Düşünce içerikli paragraflarda son cümle, önceki cümlelerde anlatılanları sonuca bağlayacak bir özellik taşımalıdır. Paragraf tamamlarken, olay anlatan paragraflarda paragrafın son cümlesinin olayın bitişini bildiren cümle olmasına dikkat edilmelidir. z-turkce.com


Örnek Soru:

Çocukluğunu bir yerde geçirmek ve bu yerde büyümek çok önemlidir bir yazar için. Ama çocukluğunuzda bir yerde olamazsanız; o yerin toprağına, havasına, suyuna alışamadan bir başka yere göçerseniz iyi bir yazar olamazsınız. Oysa bir yazarın en sık sığınacağı yer, çocukluğunun coğrafyasıdır, tarihçesidir, insanlarıdır, aileleridir, söylentileridir. Tam bir yerde, o yerin yerlisi gibi olacakken bir başka yere göçüp konmak, bir yazarı köksüz kökensiz bırakır. Bu yüzden çocukluk dönemi -----------------
Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) bir yazarın en önemli kaynağıdır, yazarlık birikimlerini oluşturduğu dönemdir.
B) değişik coğrafyalar içinde geçen bir yazarın bunları eserlerine yansıtması doğaldır.
C) gençlik dönemi kadar olmasa da önemli bir esin kaynağıdır yazar için.
D) acı tatlı pek çok anının yaşandığı bir dönemdir.

cevap: A