Paragraf Oluşturma

Paragrafı oluşturan cümleler, anlam ve yapı bakımından birbirini tamamlamalıdır. Paragraf bir düşünce bildiriyorsa düşünceler mantık sırasına göre yazılmalıdır.
Paragrafı oluştururken, olay anlatan paragraflarda, olayların oluş sırasını göz önünde bulundurmak gerekir.
z-turkce.com

Örnek Soru:

I- Edebiyatımızda eleştiri Şinasi'nin dil tartışmalarıyla başlar.
II- Tanzimat döneminde Namık Kemal-Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci tartışmaları ile eleştiri türünde örnekler verilmeye devam edilir.
III- Bir edebi eserin veya düşünce yazısının başarısı ya da başarısızlığı hakkında hüküm bildiren yazılara eleştiri yazısı denir.
IV- Eleştiri yazarlarına da "eleştirmen" denir.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) III-I-IV-II
b) III-IV-II-I
c) I-III-II-IV
d) III-IV-I-II

cevap D


Örnek Soru:

I. Bu köy, dağlar arasında düz bir araziye kurulmuştu.
II. Bunlar içinde en çok ilgimi çeken, Kabaağaç köyü idi.
III. Arazinin, evler dışında kalan bölümü nar ağaçlarıyla kaplıydı.
IV. Akdeniz yaylalarına yaptığımız yolculuk sırasında birçok köy gördük.
V. Bu ağaçlar köye ayrı bir güzellik katıyordu.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) III - IV - I - II - V
b) III - V - I - IV - II
c) IV - I - V - III - II
d) IV - II - I - III - V

cevap D