Düşüncenin Akışını Bozan Cümle

Paragrafı oluşturan cümlelerin hepsi tek bir düşünceyi anlatır.Yani paragrafı oluşturan cümlelerin konu bütünlüğü vardır. Paragrafta işlenen düşüncenin ya da konunun bütünlüğüne uymayan, konunun yönünü değiştiren cümle, düşüncenin akışını bozan cümle olarak nitelendirilir. z-turkce.com


Örnek Soru:

(I) Deniz kabukları her dönemde insanların ilgisini çekmiştir. (II) İnsanlar bu kabukları farklı şekilde değerlendirmişlerdir. (III) Bugün koleksiyonculuğu yapılan ya da çeşitli takılarda kullanılan küçük deniz kabukları eski zamanlarda Büyük Okyanus’taki ve Hint Okyanusu’ndaki adalarda para birimi olarak kullanılmıştır. (IV) Temel olarak kalsiyumdan oluşan kabuklar, hem içinde yaşayan yumuşakçaların iskeleti hem de onları dış dünyanın tehlikelerinden koruyan evidir. (V) Büyük ve sağlam kabuklar ise yiyecek ve su saklamak için değerlendirilmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
a) II.
b) III.
c) IV.
d) V.

cevap C