Paragrafın Bölümleri

• Giriş Bölümü: Paragrafta anlatılmak istenen düşüncenin ortaya konulduğu bölümdür.

• Gelişme Bölümü: Giriş bölümünde ortaya konan düşüncenin örneklerle açıklandığı, geliştirildiği bölümdür.

• Sonuç Bölümü: Parçanın tamamında ele alınan düşüncenin bir sonuca bağlandığı bölümdür.
z-turkce.com

Örnek:

Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinize gömülü kalır. Konuşmak insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.

Bu paragrafın bölümleri:

Giriş → Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir.

Gelişme → Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinize gömülü kalır. Konuşmak insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır.

Sonuç → Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.


Örnek Soru:

1. Anne ve babalar çocuklarının hatırı için televizyon bağımlılığından vazgeçmelidir.
2. Bazıları da çocuklarının yanlışını görmek istemez, suçu başkasına atar.
3. Ancak bu koşullar sağlandığında başarılı öğrenciler yetiştirebiliriz.
4. Aslında çocukların paraya değil, şefkate ve ilgiye ihtiyacı vardır.
Numaralanmış cümlelerden hangisi, bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

Cevap: A