Paragraf Çözme Teknikleri

• Paragraf sorularını çözerken öncelikle soru kökünü okumalıyız. Soru kökü, paragraf metninden hemen sonra gelen ve genellikle koyu renkle yazılmış olan kısımdır. İlk önce soru kökünü okursak paragrafta neyi arayacağımızı bilir ve metni ona göre okuruz.

• Soru kökünde yer alan "değildir, söylenemez, yanlıştır" vb. olumsuz ifadelere dikkat etmeliyiz. Soruyu hızlı yapmak için acele ederken bu olumsuz ifadeleri olumlu olarak okursak doğru cevabı bulamayız. Bu sebeple soru köklerini dikkatli okumalı ve burada yer alan olumsuz ifadeleri yuvarlak içine almalıyız.
z-turkce.com
• Paragrafta önemli gördüğümüz yerlerin altını çizmeliyiz. Bu şekilde metni daha iyi anlarız.

• Paragrafın tamamını karalamamalı, tüm sözcüklerin altını çizmemeliyiz. Bu durum, önemli gördüğümüz yerleri vurgulamamızı olumsuz etkiler.

• Sıralama sorularında ilk önce giriş cümlesi bulunmalı, daha sonra aralarındaki anlamsal bağlar göz önüne alınarak diğer cümleler bulunmalı, en son ise sonuç cümlesi özellikleri göz önünde bulundurularak son cümle bulunmalıdır.

• "Hangisi paragraftan çıkarılamaz?" tarzı sorularda önce soru kökünü, ardından seçenekleri okumalı, seçeneklerde yer alan önemli ifadelerin ve anahtar kavramların altını çizmeli, en son paragrafı okumalıyız.