Cümlede Ara Söz

Cümleyi söylerken söz arasına sıkıştırılan, bazen bir ögenin açıklayıcısı bazen de cümle dışı unsur olan söz veya söz öbeklerine ara söz denir. Ara söz her zaman açıkladığı ögeden sonra gelir. Ara söz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz.

Yaşadığım şehri -Burdur'u- seviyorum.

Bu cümlede iki kısa çizgi arasında yer alan "Burdur'u" sözcüğü ara sözdür. "Yaşadığım şehri seviyorum." şeklinde söylediğimizde cümlede bozulma olmaz.

Ara söz kısa çizgi ile gösterildiği gibi iki virgül arasında da gösterilebilir.

Yaşadığım şehri, Burdur'u, seviyorum.