Cümle Dışı Unsur

Cümlede öge görevi üstlenmeyen ancak cümlenin anlamına katkı sağlayan unsurlara "cümle dışı unsur" denir. Bağlaçlar, ünlemler, hitap sözcükleri ve ara sözler cümlenin anlamına katkıda bulunan dış unsurlardır. z-turkce.com


Hey! Buraya gel!

Oğlum! Kitaplarını topla.

Çocuğum! Ödevlerini bitir.

Sayın Valim, toplantıya katıldığınız için teşekkür ederiz.

Eyvah! Sınavın bitmesine çok az bir zaman kalmış.