Cümle Vurgusu

Cümlenin en önemli ögesi olan yükleme bağlı olarak diğer ögelerden biri vurgulanmak istendiğinde o öge yüklemin önüne getirilir. Bu duruma cümle vurgusu denir.

CÜMLEDE VURGUNUN YERİ:

1- Fiil cümlesinde vurgu yüklemin önündeki ögede bulunur.

Burak Muğla'ya dün gitti. → vurgulanan sözcük "dün"

Burak dün Muğla'ya gitti. → vurgulanan sözcük "Muğla'ya"

2- İsim cümlesinde vurgu yüklemin üzerindedir.

Kardeşimin adı Meryem'dir. → vurgulanan sözcük "Meryem"

Burada yazılanlar yanlıştır. → vurgulanan sözcük "yanlış"

3- Şart cümlesinde vurgu şart ifadesindedir.
z-turkce.com
Memlekete gidersen herkese selam söyle. → vurgulanan sözcük "gidersen"

Çalışırsan mutlaka başarılı olursun. → vurgulanan sözcük "çalışırsan"

4- Soru cümlelerinde vurgu soru sözcüğünün üzerindedir.

Niçin bana inanmıyorsun?

Bu saatte arayan kimdi?