Geçiş ve Bağlantı İfadeleri İnteraktif Etkinlik-1

Türkçe dersi "Geçiş ve Bağlantı İfadeleri" ile ilgili interaktif etkinlik. Etkinliği doğru bir şekilde tamamla, puanları kap ve skor tablosuna adını yaz!Bir Bilgi: Sözlü edebiyat, Türklerin göçebe yaşam tarzına dayalı günlük hayatlarında ve özellikle bir araya geldikleri törenlerde oluşturdukları ürünlerdir. Yarım kafiye ve hece ölçüsüyle söylenen şiirlerin (sagu, koşuk, destan) nazım birimi dörtlüktür. Şairlere; ozan, kam, baksı, şaman gibi adlar verilir. Kahramanlık, savaşlar, tabiat ve aşk temalarının ele alındığı bu dönem şiirleri, kopuz denilen saz eşliğinde söylenirdi.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın