Fiiller: Kişi (Şahıs) Ekleri İnteraktif Etkinlik-14

Türkçe dersi fiiller konusu "şahıs ekleri" ile ilgili interaktif etkinlik. Etkinliği doğru bir şekilde tamamla, puanları kap ve skor tablosuna adını yaz!Bir Bilgi: Edebiyat, dinî konular ile yakın ilişki içindedir. En eski dönemlerden beri edebiyatımızda dinî motiflere sıkça rastlanmaktadır. Divan edebiyatında eser veren şairlerin pek çoğu dinî hayata çok ehemmiyet vermişler, eserlerinin tamamına besmele ve münacaat ile başlamışlardır. Yunus Emre, Hacı Baktaşı Veli, Mevlâna gibi sanatçılar da eserlerinde dinî-tasavvufî konuları ele almışlar, Anadolu'nun Müslümanlaşmasında ve İslamî değerlerin toplumda yerleşmesinde büyük katkı sahibi olmuşlardır.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın