Yazım Kuralları İnteraktif Oyun-5

Türkçe dersi yazım kuralları interaktif oyun, etkinlik. Yazımı karıştırılan sözcükler, ayrı yazılan veya bitişik yazılan birleşik sözcükler, yabancı sözcüklerin Türkçe yazılışları interaktif etkinlik.Bir Bilgi: Konu; romanda ele alınan, üzerinde durulan düşünce, durum veya sorun metnin konusunu oluşturur. Konu, somut bir durumu veya sorunu ifade eder. Tema; bir metindeki temel duygu veya kavramdır. Temaları ifade eden kavramlar soyuttur. Örneğin yalnızlık, aşk, umut, yaşama sevinci gibi kavramlar romanda tema olarak işlenebilir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın