Yazım Kuralları İnteraktif Etkinlik-6

Türkçe dersi yazım kuralları interaktif oyun, etkinlik. Yazımı karıştırılan sözcükler, ayrı yazılan veya bitişik yazılan birleşik sözcükler interaktif etkinlik.Bir Bilgi: Romanda Hâkim Bakış Açısı: Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlünden veya kafasından geçenleri okumaya kadar uzanır. Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur, gören durumundadır. Üçüncü tekil şahıs ağzıyla konuşur. Yazarın dilini kullanır, bu nedenle "yazar-anlatıcı" da denir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın