Cümlede Anlam İnteraktif Etkinlik-4

Cümlede öznel nesnel anlatım. Türkçe dersi cümlede anlam interaktif etkinlik.Bir Bilgi: İyelik zamirleri ek hâlinde olup getirildiği ismin hangi kişiye ait olduğunu bildirir. Bunlar aynı zamanda iyelik ekleridir. İlgi zamiri "ki" ekidir. Bu ek, isim tamlamalarında tamlayana gelerek tamlanan olan isimn yerine geçer. Kısaca ilgi eki olan "ki" bir ismin yerine geçerse ilgi zamiri olur.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın