Cümlede Anlam İnteraktif Etkinlik-3

Cümlede anlam ilişkileri: amaç-sonuç, sebep-sonuç, koşul-sonuç cümleleri. Türkçe dersi cümlede anlam interaktif etkinlik. NOT: 7 ve 8. sınıflar için uygundur.Bir Bilgi: Soru bildiren kelimeler bir isimden önce kullanılıyor, o ismi etkiliyorsa bu kelimeler soru sıfatı, bir ismin yerini tutuyorsa soru zamiri olur.
Hangi filme gittiniz? → soru sıfatı
Hangisine gittiniz? → soru zamiri

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın