Noktalama İşaretleri Çıkmış Sorular PDF İndir

Türkçe dersi 8. sınıf "Noktalama İşaretleri" konusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği merkezî sınavlarda çıkmış olan soruları içeren PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Noktalama İşaretleri Çıkmış Sorular PDFBir Bilgi: İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelime ve kelime gruplarına sıfat denir. Sıfatlar cümlede tek başlarına görev yapamaz, bir kelimenin sıfat olabilmesi için bir ismin önüne gelerek onunla tamlama kurması gerekir. Sıfat ve isimlerin oluşturdukları bu kelime grubuna da sıfat tamlaması denir.