8. Sınıf Noktalama İşaretleri Test-6 PDF

Türkçe dersi 8. sınıf "Noktalama İşaretleri" konusu ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Noktalama İşaretleri Test-6Bir Bilgi: Ölçülü ve uyaklı söz dizisine nazım denir. Nazım biçiminde yazılmış eserlere “manzum eser”, kısa nazım parçalarına da “manzume” denir. Estetik kaygı taşıyarak yazılan nazım parçalarına (manzumelere) ise şiir denir. Her şiir bir manzumedir ancak her manzum eser şiir değildir. Şiirler muhatabında güzellik duygusu uyandıran, kelimelere yan ve mecaz anlamlar kazandıran, ses ve söyleyiş özellikleri ile büyülü bir havası olan edebî metinlerdir. Şiiri, düzyazıdan ayıran özellik ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlara sahip olmasıdır.