8. Sınıf Yazım Kuralları Test-4 PDF

Türkçe dersi 8. sınıf "Yazım Kuralları" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Yazım Kuralları Test-4Bir Bilgi: İbrahim Şinasi'nin Eserleri: Tercüme-i Manzume (Çeviri şiirler), Şair Evlenmesi (Bir perdelik komedi, 1860 Türk edebiyatında yazılan ilk tiyatro eseridir fakat oynanmamıştır.), Müntehebat-ı Eş’ar (Şiirler), Durub-ı Emsal-i Osmaniye (Atasözleri), Müntehebat-ı Tasvir-i Efkar (Seçme makaleler, 2 cilt), Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi (Tanzimat edebiyatındaki ilk makale)