8. Sınıf Yazım Kuralları Test-3 PDF

Türkçe dersi 8. sınıf "Yazım Kuralları" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Yazım Kuralları Test-3Bir Bilgi: İbrahim Şinasi, Agâh Efendi ile birlikte 1860’ta ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır. Türk edebiyatında ilk makale örneği olan Mukaddime-i Tercüman-ı Ahval’i bu gazetenin ön sözü olarak yayımlamıştır.1862’de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteyi çıkarmıştır. Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazmıştır. Atasözleri üzerine ilk incelemeyi yapmıştır.