7. Sınıf Parçada (Paragrafta) Anlam Test-8 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Paragrafta Anlam: Paragrafın Konusu, Başlığı" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Paragrafın Konusu, Başlığı Test-1Bir Bilgi: Olumsuz Cümle: Cümlede yüklem durumundaki eylemin gerçekleşmediğini veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olmadığını, bulunmadığını bildiren cümlelerdir. Fiil cümlesinde olumsuzluk -ma / -me (geniş zamanda – maz, -mez) ekiyle sağlanır. İsim cümlesinde olumsuzluk “değil / yok” kelimeleriyle ya da “-sız, -siz” ekiyle sağlanır.