7. Sınıf Parçada (Paragrafta) Anlam Test-7 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Paragrafta Anlam: Paragraf Tamamlama, Paragraf Oluşturma" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Paragraf Tamamlama, Paragraf Oluşturma TestBir Bilgi: Olumlu cümle, cümlede yüklem durumundaki fiilin gerçekleştiğini veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olduğunu, bulunduğunu bildiren cümlelerdir. "Arar, başkasını bulurum." Bu cümlede “aramak ve bulmak” fiillerinin gerçekleşmesi söz konusu olduğu için, cümle anlamca olumludur.