Fiillerin Anlam Özellikleri Test

7. Sınıf Fiillerin Anlam Özellikleri, Anlamlarına Göre Fiiller Çevrim İçi Test

1. Öznenin etkisi olmadan onun iradesi dışında, kendiliğinden oluşan ve öznedeki değişimi gösteren fiiller oluş anlamı taşır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili yoktur?
A) Uzun süre dolapta bekleyen ekmek küflenmişti.
B) Sonbaharın gelmesiyle bütün yapraklar sarardı.
C) Aklına gelen her soruyu mutlaka sorardı.
D) Ağaçtaki meyvelerin tamamı olgunlaştı.2. Aşağıdakilerin hangisinde “iş (kılış), durum ve oluş” fiilleri sırasıyla verilmiştir?
A) Yırtmak, yatmak, kovmak
B) Görmek, bilmek, büyümek
C) Uyanmak, ağlamak, kızarmak
D) Kırmak, gülmek, yaşlanmak3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş (kılış) fiili kullanılmıştır?
A) Derste bütün soruları çözdüm.
B) Bahçede oynayan çocuklar yorulmuş.
C) Tatilde saçlarım çok uzadı.
D) Havanın ısınmasıyla buzlar eridi.4. Oluş fiili ile ilgili proje ödevi hazırlayan Ayşe aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.
I. Oluş fiili öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir.
II. Oluş fiillerinde daha çok “zaman içerisinde kendiliğinden olma” söz konusudur.
Buna göre Ayşe’nin, proje ödevinde kullanacağı örneklere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
A) Ortaya çıkan yeni virüs hızlı bir şekilde yayılıyor.
B) Geçen sene Göbeklitepe’yi 1 milyon kişi ziyaret etti.
C) Kullandığı kimyasallar yüzünden bütün çiçekler solmuş.
D) Son günlerde ülkemizde yaşanan depremlerin sayısı arttı.5. Anlamlarına göre fiiller; iş fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri olmak üzere üç grupta incelenmektedir.
Buna göre,
I. dinlemek - bilmek - görmek
II. yüzmek - uyumak – oturmak
III. uzamak - yeşermek – bayatlamak
fiillerinin “oluş, iş ve durum” olarak sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I, II, III
B) III, I, II
C) II, III, I
D) II, I, III6.
I. Kimseleri rahatsız etmeden sessizce yerine oturdu.
II. Pencere kenarındaki saksının resmini çiziyordu.
III. Ağaçların yaprakları sonbaharın gelmesiyle sararmıştı.
Numaralandırılmış cümlelerde yer alan altı çizili fiiller anlam özelliklerine göre hangisinde doğru verilmiştir?
A) I → iş, II → oluş, III → durum
B) I → durum, II → iş, III → oluş
C) I → oluş, II → durum, III → iş
D) I → iş, II → durum, III → oluş7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili eylem oluş bildirmektedir?
A) Şehir dışındaki evlerini yok pahasına satmış.
B) Büyük büyük dedeleri de İstanbul’da doğmuş.
C) İç sıkıntısından yolun karşısındaki inşaatı izledi.
D) Dün akşam hep birlikte eğlendik.8. Aşağıdakilerin hangisinde iş bildiren fiil kullanılmıştır?
A) Yaz tatili için kitap alacağız.
B) Uzun süre onunla konuşmadık.
C) Sonbaharda yapraklar sararır.
D) Kendini geliştirmek için kursa yazılacak.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın