Fiillerin Anlam Özellikleri İnteraktif Etkinlik

Türkçe dersi "Fiillerin Anlam Özellikleri" konusu ile ilgili interaktif etkinlik, oyun. Örnek olarak verilen cümleleri ilgili olduğu gruba sürükle ve yanıtını gönder!Bir Bilgi: Bir durumdan başka bir duruma geçildiğini ya da geçilmekte olduğunu bildiren fiiller, oluş fiilleridir. Gerçekleşmelerinde öznenin doğrudan bir etkisi yoktur. Daha çok "kendiliğinden olma" söz konusudur. Oluş fiillerinde eylem belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Yani eylem zamanla ortaya çıkar. Bu eylemler nesne almadıkları ve "neyi, kimi" sorularını cevaplamadıkları için geçişsizdirler.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın