Paragrafta Anlam Test-1

Paragrafın Başlığı

1. Para gerçek zenginlik değildir. O, sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında hararetten yanan bir insan için birkaç damla su, bir torba altından daha değerlidir.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Çöl ve Su
b) Gerçek Zenginlik
c) Tercihlerimiz
d) İhtiyaçların Giderilmesi2. Yakın tarihlerde ABD'li bilim insanları, alkol bağımlılığının beyinde hasar oluşturarak gen mekanizmasını karıştırdığını belirlediler. Kronik alkol bağımlılığının virüsün bilgisayarda bıraktığı tahribat gibi beyinde tahribata yol açtığını ortaya çıkaran bilim insanları, alkol kullanan insanların beyinlerindeki kritik bölgelerde moleküler seviyede program değişikliği meydana geldiğini belirttiler. Beynin üst tarafını oluşturan kabuk bölgesinde yapılan araştırma, alkolün, beynin sağlıklı düşünme ve karar verme konusunda en kritik bölgesini oluşturan bu kısımda büyük hasar meydana getirdiğini ortaya çıkardı.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Sağlıklı Düşünmenin Yolları
b) ABD'de Alkol Üzerine Yapılan Araştırmalar
c) Alkol Bağımlılığı
d) Alkolün Beyin Üzerindeki Zararları3. Tiyatro, Yunanca "theatron" kelimesinden doğmuştur. Bugünkü anlamda ilk tiyatro M.Ö. 6. yüzyılda Eski Yunan'da şarap tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerde ortaya çıktı. O zaman sergilenen bu oyunlar antik tiyatronun iki türü olan trajedi ve komedinin kaynağıdır. Dram türü ise 19. yüzyılda romantizm akımına bağlı sanatçılarca geliştirilmiştir.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) İlk Tiyatro
b) Tiyatro ve Romantizm
c) Tiyatronun Tarihsel Gelişimi
d) Dionysos Törenlerinde Tiyatro4. Bir dilin sesleri farklı nedenlerle değişebilir. Bunun dil içi eğilimler, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar, başka dillerle ilişkiler, dil içi farklılıkların birbirini etkilemesi, dildeki modalar, sosyal gruplar gibi çok değişik nedenleri vardır.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Dildeki Ses Değişmelerinin Nedenleri
b) Dil ve Toplum
c) Dil ve Ses
d) Ses Değişmelerine Diğer Dillerin Etkisi5. Bugünkü anlamıyla bir esnaf teşkilatı olan Ahilik, temelleri 12. yüzyılda Kırşehir'de atılmış, daha sonra tüm Anadolu'ya yayılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Anadolu'da bu teşkilatın ortaya çıkışını hazırlayan etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Asya’daki büyük ve uygar Türk kentlerinden gelen çok sayıdaki sanatkâra kolayca iş bulmak. Bizanslı sanatkârlar ile rekabet edebilmek. Asya'dan gelen bu sanatkârların ürettikleri mallarının kalitesini korumak. Üretimi ihtiyaca göre ayarlamak. Sanatkârlarda sanat ahlakını yerleştirmek. Esnaf ve sanatkâra rehberlik etmek. Türk halkını ekonomik yönden bağımsız hale getirmek. İhtiyaç sahibi olanlara her alanda yardım etmek.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Ahilik Teşkilatının Ekonomik Yapısı
b) Asya'dan Anadolu'ya Esnaf Göçünün Sebepleri
c) Anadolu'da Ahiliğin Ortaya Çıkış Nedenleri
d) Ahilik ve Sanatkârlar


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın