Sözcükte Anlam Test-5

Somut-soyut anlam, genel-özel anlam, nitel-nicel anlam

1. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.
Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut anlamlı değildir?
a) Ekşi
b) Üzüntü
c) Ağaç
d) Soğuk2. Aydın ilinin yüz ölçümünün yarıya yakını orman ve makilerle kaplıdır. Ormanlarında meşe, çınar, kızılçam, karaçam gibi çok çeşitli ağaç türleri bulunmakla birlikte ovalarında bölgenin iklimine uygun olarak portakal, limon, incir ağaçları yer alır.
Metinde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamlıdır?
a) Çınar
b) Karaçam
c) Ağaç
d) İncir3. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde genelden özele doğru bir sıralama söz konusudur?
a) Canlı - bitki - ağaç - çam
b) Elma - meyve - ağaç - bitki
c) Canlı - sebze - bitki - domates
d) Serçe - kuş - canlı - varlık4. Serdar resim yapmayı çok seviyordu. Hafta sonu için güzel bir plan yapmıştı. Evlerinin karşısında yer alan yüksek tepeye çıkıp manzara resmi yapacaktı. Tepeye tırmanmak için, doğu tarafında yer alan ve etrafı uzun ağaçlarla çevrili dar yolu kullanmaya karar verdi.
Metinde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisi nitel anlamlıdır?
a) Güzel
b) Yüksek
c) Uzun
d) Dar5. Soyut kavramlar belirginleştirilmek için somut kavramlarla ifade edilirler. Buna "somutlaştırma" denir.
Buna göre "kafa" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zeka" kavramını somutlaştırmak için kullanılmıştır?
a) Arkadaşımın kafasına top çarptı.
b) Bugünlerde biraz kafam bozuk.
c) Doktorların açıklamaları kafa karışıklığına sebep oluyor.
d) Kafanı kullanırsan bu işin üstesinden gelirsin.6. Öğretmenimizin soğuk havada üşütüp hasta olmasından dolayı büyük üzüntü duyduk.
Bu cümlede kullanılan soyut anlamlı sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğretmen
b) Hava
c) Soğuk
d) Üzüntü7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi nicel anlamlıdır?
a) Arkadaşın sevimli bir kişi.
b) Yüksek topuklu bir ayakkabı almıştı.
c) Alperen'in güzel bir sesi var.
d) Cimri insanlar toplum tarafından sevilmezler.8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamlıdır?
a) Leylekler bu mevsimde sıcak ülkelere göç ederler.
b) Kartal keskin gözleriyle çok yüksekten avını görebilir.
c) Aşırı sıcaklarda kuşlar içsin diye balkonumuza içi su dolu bir kap koyduk.
d) Boğaz'ı vapurla geçerken martılara simit attık.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın