Sıfatlarda Küçültme, Pekiştirme, Derecelendirme

Sıfatlarda Anlam Özellikleri

Sıfatlarda Küçültme: Sıfatlarda küçültme -cik, -cük, -ce, -imsi, -imtırak ekleriyle yapılır. Aşağıdaki örneklerde yer alan sıfatların önüne getirilen küçültme ekleri, tamlanan durumundaki isimlerin anlamlarını küçültmüştür.

Küçük serçe → küçücük serçe (çok küçük serçe)

İri kedi → irice kedi (iriye yakın kedi)

Yeşil kazak → yeşilimsi kazak (yeşile yakın kazak)

www.z-turkce.com
Sıfatlarda Pekiştirme: Niteleme sıfatları anlam yönünden kuvvetlendirilerek pekiştirilmiş sıfatlar oluşturulur. Bu pekiştirme işlemi iki şekilde yapılır;

1. Pekiştirme yapılacak sıfatın ilk hecesine "p,r,s,m" harflerinden uygun olanı eklenip sıfat olan sözcük ile birleştirilir.

Siyah → simsiyah

Temiz → tertemiz

Mavi → masmavi

2. İkileme yoluyla, yani sıfat olan sözcüğün tekrarlanmasıyla yapılır.

Mavi mavi bulutlar

Çeşit çeşit elbiseler

Tatlı tatlı incirler


Sıfatlarda Derecelendirme: Sıfatlarda derecelendirme "en, çok, daha, pek..." gibi sözcüklerle yapılır.

Bu kitap daha güzel

En hızlı hayvan Çita

Çok sevimli bir bebek