Röportaj

Röportaj: Bir gazetecinin veya yazarın herhangi bir kişiyi, kurumu ya da kuruluşu ziyaret ederek orada kendi anlayışına göre araştırma ve gözlem yapması, bu araştırmasını belgeleyerek kaleme almasıdır. Bu tür gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.
www.z-turkce.com

Röportajın Özellikleri:

» Yazar röportajını kendi yorumlarını katarak oluşturur.

» Açık ve yalın bir dille okura aktarır.

» Fotoğraf ve belgelerle destekleyebilir.

» Röportajda diyaloglardan faydalanılır.


Örnek Röportaj:

─ Dilerseniz son kitabınız üzerine konuşalım. Ama ondan önce şunu sorayım size: Öykü kitaplarınız art arda yayımlanıyor, çok mu yazıyorsunuz?
─ Yo, hayır. Yirmi yılı geçti yazıyorum. O günden bu yana şöyle bir geriye bakıyorum da, binden fazla öykü yazmışım, romanlar bunun dışında. Her kitaba yirmi beş öykü koyduğumuza göre, şöyle bir seçimle daha hiç yazmadan 20 kitaplık öykü var bende, hiç yeni öykü üretmesem 20 kitap daha rahatlıkla yayımlayabilirim.
─ Bu öyküler nerede yayımlanmıştı?
─ Çoğu Akbaba'da. Bir bölümü de başka dergi ve gazetelerde. Ben bu öyküleri ele alıyorum, gerekli düzeltmeleri yapıyorum.
─ İçeriğini mi?
─ Yo, dilini, biraz da anlatımına el atıyorum. Son kitabımda 20 yıl önce yazmış olduğum öyküler bile var. O zaman eleştirdiğim, o zaman alaya aldığım şey şu anda yine aynı, yerinde duruyor. Duruyor ki ben rahatlıkla bu konuyu son kitabıma alabiliyorum... (Muzaffer İzgü ile Mülâkat, H. Çetinkaya, Cumhuriyet, 19.08.1981) Bu röportajın tamamı içintıklayın