Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (—)

KISA ÇİZGİ ( - )

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi konur.

Noktalama işaretleri konusunu daha dik-
katli takip etmek, örneklerle kurallar ara-
sındaki ilişkiyi iyi kurmak, doğru yorumla-
mak gerekir.

» Yukarıdaki örnekte satıra sığmayan "dikkatli, arasındaki ve yorumlamak" kelimeleri bölünerek yazılmış, satır sonlarına kısa çizgi konulmuştur.

www.z-turkce.com
Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır.

Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)


Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.

Dur(kök) - ak(ek)

Aşçı(gövde) - lar(ek)


Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.

Fiil Kökleri
Al-
Dur-
Gör-

Fiil Gövdeleri
Başar-
Okut-
Yazdır-


İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin ise başına ve sonuna kısa çizgi konur.

İsim Yapma Ekleri
-ak
-den
-ış

Fiil Yapma Ekleri
-ımsa-
-la-
-tır-


Heceleri göstermek için kullanılır.

A-raş-tır-ma

Ku-yum-cu-luk

Prog-ram


Arasında, ve, ile, ila, ...-den, ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır.

Denizli-Muğla yolu

Türk-Alman ilişkileri

05.00-07.00 arası

Türkçe-Almanca sözlük

NOT: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz.

Toplantıya üç beş kişi geldi.


Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır.

10-1=9


Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır.

Bugün hava sıcaklığı -2° C olacakmış.UZUN ÇİZGİ ( — )

Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için uzun çizgi kullanılır. Buna "konuşma çizgisi" de denir.

Frankfurt'a gelene herkesin sorduğu soru şunlardır:
— Eski şehri gezdin mi?
— Rothschild'in evine gittin mi?
— Goethe'nin evini gezdin mi?
(Ahmet Haşim)


Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir.

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
İslam Bey — Ben daha ölmedim.
(Namık Kemal)

NOT: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.