İkilemelerin ve Pekiştirmelerin Yazımı

İkilemelerin Yazımı: İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek amacıyla oluşturulan söz gruplarıdır. İkilemeyi oluşturan sözcükler ayrı yazılır ve aralarına noktalama işareti konmaz.

Uzun uzun baktı gidenlerin ardından.

Oldum olası sevmem kalabalık ortamları.

www.z-turkce.com

Pekiştirmeli Sözlerin Yazımı: Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılır.

Apaçık

Apak

Büsbütün

Çepeçevre

Dümdüz

Düpedüz