Ek Fiilin Yazımı

Ek Fiilin Yazımı: Ek fiilin çekimli biçimleri (idi, imiş, ise) ayrı yazılabildiği gibi bitişik olarak da yazılabilir.


• Ek fiil ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında "i" ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar.

Yorgun idi → Yorgundu

Güzel imiş → Güzelmiş

Gelir ise → Gelirse
www.z-turkce.com

• Ek fiil ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya "y" ünsüzü girer, "i" ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar.

Sonuncu idi → Sonuncuydu

Yabancı imiş → Yabancıymış

Ne ise → Neyse


Örnek soru:

› Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Babam bugün İbrahim Bey ile görüşecek.
b) Beşaltı günden beri öksürüyor yavrucuğum.
c) Pamukkale'nin travertenlerini korumak için çalışmalar yapılıyor.
d) Basketbol oynarken parmağını sakatlamış.

cevap: B