Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlamlar

Ek fiil cümleye; gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, şart, küçümseme, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık anlamları katar.


Gerçekleşmemiş Niyet:

Akşam sinemaya gidecektik → "gidecektik" fiili cümleye gerçekleşmemiş niyet anlamı katmıştır.

Dün maç yapacakk → "yapacaktık" fiili cümleye gerçekleşmemiş niyet anlamı katmıştır.


Terk Edilmiş Bir Alışkanlık:

Yıllar önce spor yapar → "yapardı" fiili terk edilmiş bir alışkanlığı bildirmektedir.

Gençliğinde şiir yazar → "yazardı" fiili terk edilmiş bir alışkanlığı bildirmektedir.
www.z-turkce.com

Şart:

Çalışırsan başarırsın. → "çalışırsan" sözcüğü şart bildirmektedir.

Erken kalkarsan yetişirsin. → "kalkarsan" sözcüğü şart bildirmektedir.

Küçümseme:

Sınava çok çalışmışmış. → "çalışmışmış" sözcüğü cümleye küçümseme anlamı katmıştır.

Çok yorulmuşmuş. → "yorulmuşmuş" sözcüğü cümleye küçümseme anlamı katmıştır.


Gereklilik:

Eve erken gelmeliydin. → "gelmeliydin" sözcüğü cümleye gereklilik anlamı katmıştır.

Ödevlerini yapmalıyn. → "yapmalıydın" sözcüğü cümleye gereklilik anlamı katmaktadır.


Kesinlik:

Konu burada kapanmıştır. → "kapanmıştır" sözcüğü kesinlik bildirmektedir.

Bu iş burada bitmiştir. → "bitmiştir" sözcüğü kesinlik bildirmektedir.


Başkasından duyma:

Bütün gün çalışıyormuş. → "çalışıyormuş" sözcüğü cümleye başkasından duyma anlamı katmıştır.

En zor soruları çözüyormuş. → "çözüyormuş" sözcüğü cümleye başkasından duyma anlamı katmıştır.


Olasılık:

Olanları belki unutmuştur. → "unutmuştur" sözcüğü olasılık bildirmektedir.

Belki seni özlemiştir. → "özlemiştir" sözcüğü olasılık bildirmektedir.

NOT: Yukarıda yer alan örnek cümlelerdeki koyu siyah renkli bölümler ek fiili göstermektedir.