Sayıların Yazımı

Sayılar metin içerisinde genellikle harflerle yazılır.

Bin yıldan beri süregelmiş.

On dört boya kalemim var.

Haftanın ikinci günündeyiz.

Para tutarı, ölçü ve istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

Bugün 1000 liralık büyük ödülü kazanmak için 5 km'lik parkurda yaklaşık 10.000 kişi koşacak.

1000 → para bildiren rakam
5 → ölçü bildiren rakam
10000 → istatistik veri bildiren rakam
www.z-turkce.com
Saat ve dakika bildiren sayılar metin içerisinde rakamla da yazıyla da yazılabilir.

Akşam 17.30'da buluşacaktık.

Saat beş buçuk oldu ama hala ortalarda yok.

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.

1 milyar 500 milyon kişi


Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

On dört

Üç yüz altmış beş

Bin iki yüz elli beş


Para ile ilgili işlemlerde senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar harfle yazılırken bitişik yazılır.

340,70 (üçyüzkırkTL, yetmişkr.)

5,80 (beşTL, seksenkr.)


Romen rakamları aşağıdaki durumlarda kullanılır.

Tarihî olaylarda → II. Dünya Savaşı

Yüzyıllarda → VII. yüzyıl

Hükümdar isimlerinde → IV. Murat

Kitap ve dergi ciltlerinde → III. cilt


Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.

3.200

50.000.000

926.212


Sıra sayıları yazıyla da rakamla da gösterilebilir. Rakamla gösterilirken;

a) Rakamdan sonra nokta konur.

1. (birinci)

7. (yedinci)

16. (on altıncı)

b) Rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

1'inci sıradaki çocuk söz istedi.

Şiir yarışmasında 2'nci oldum.


Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

Her sırada ikişer kişi oturuyor.

Herkese dokuzar ceviz düştü.