Ders Notları

TÜRKÇE DERS NOTLARI


Türkçe dersi çevrim içi ders notları...


  SÖZCÜKTE ANLAM

   Sözcükte Çok Anlamlılık → Gerçek, mecaz, terim, deyim anlam

   Sözcükler Arası Anlam İlişkileri → Eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı...

   Söz Sanatları → Mecaz, ad aktarması, abartma, konuşturma...

   Söz Öbekleri → Yansıma, ikileme, atasözü, deyim


  CÜMLEDE ANLAM

   Anlatımına Göre Cümleler → Öznel, nesnel, doğrudan, dolaylı anlatım...

   Cümlede Anlam İlişkileri → Eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı...

   Cümlede Anlam Özellikleri → Karşılaştırma, onaylama, uyarı, şart cümleleri...

   Cümleye Hakim Olan Duygu → Pişmanlık, özlem, beğenme, şaşırma...

   Cümle Dışı Unsur

   Cümlede Ara Söz

   Cümle Vurgusu

   Cümlede Örtülü Anlam


  PARAGRAFTA ANLAM

   Paragrafın Başlığı

   Paragrafın Konusu

   Paragrafın Anahtar Kelimeleri

   Paragrafın Ana Düşüncesi (Ana Fikri)

   Paragrafın Yardımcı Düşünceleri

   Paragrafın Bölümleri

   Paragraf Tamamlama

   Paragraf Oluşturma

   Düşüncenin Akışını Bozan Cümle

   Anlatım Teknikleri - Anlatım Biçimleri

   Düşünceyi Geliştirme Yolları

   Paragraf Çözme Teknikleri


  ANLATIM BOZUKLUKLARI

   Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları

   Yapısal Anlatım Bozuklukları


  YAZIM KURALLARI

   Sayıların Yazımı

   Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

   Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler

   Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler

   Kısaltmaların Yazımı

   Yazımı Karıştırılan Sözcükler

   "-de" Bağlacının, "-de" Ekinin Yazımı

   "ki"nin Yazımı

   "ile" Bağlacı, "mi" Edatı

   İkilemelerin ve Pekiştirmelerin Yazımı

   Ek Fiilin Yazımı

   Alıntı Sözcüklerin Yazımı

   Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

   Yabancı Özel Adların Yazımı


  NOKTALAMA İŞARETLERİ

   Nokta (.)

   Virgül (,)

   İki Nokta (:)

   Üç Nokta (...)

   Soru İşareti (?)

   Noktalı Virgül (;)

   Eğik Çizgi (/)

   Yay Ayraç ( )

   Tırnak İşareti (" ")

   Ünlem İşareti (!)

   Kesme İşareti (')

   Kısa Çizgi (-), Uzun Çizgi (—)


  SES BİLGİSİ

   Ünlü ve Ünsüz Harfler

   Büyük Ünlü Uyumu → Kalınlık incelik

   Küçük Ünlü Uyumu → Düzlük yuvarlaklık

   Ünlülerle İlgili Ses Olayları → Ünlü daralması, türemesi, düşmesi...

   Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları → Ünsüz benzeşmesi, yumuşaması...


  FİİL

   Anlamlarına Göre Fiiller

   Yapılarına Göre Fiiller

   Fiil Çekimi

     a) Haber (Bildirme Kipleri)

     b) Dilek (Tasarlama) Kipleri

   Fiillerde Olumsuzluk ve Soru

   Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

   Ek Fiil

   Ek Fiilin Görevleri

   Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlamlar

   Fiilde Çatı

     a) Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

     b) Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller


  SÖZCÜKTE YAPI

   Kök - Gövde

   Yapım Ekleri

   İyelik Ekleri

   Hâl (Durum) Ekleri

   Çoğul Ekleri

   Çekim Ekleri

   Sözcükte Yapı


  SÖZCÜK TÜRLERİ

   İsim

   İsim Tamlaması

   Fiil

   Fiilimsi

   Sıfat (Ön Ad)

   Sıfatlarda Küçültme, Pekiştirme

   Sıfat Tamlaması

   Zarf (Belirteç)

   Zamir (Adıl)

   Edat (İlgeç)

   Ünlem

   Bağlaç


  CÜMLE BİLGİSİ

   • Cümle Türleri

   • Cümlenin Ögeleri


  METİN (DÜZYAZI) TÜRLERİ

   • Makale

   • Deneme

   • Eleştiri (Tenkit)

   • Hatıra (Anı)

   • Günlük

   • Biyografi, Otobiyografi

   • Mektup, e-Posta

   • Masal

   • Hikaye (Öykü)

   • Roman

   • Tiyatro

   • Blog

   • Fıkra

   • Sohbet (Söyleşi)

   • Haber Yazısı

   • Röportaj

   • Fabl


  ŞİİR BİLGİSİ

   • Şiirin Tanımı

   • Şiirin Şekil (Biçim) Unsurları

   • Şiir Türleri

   • Söz Sanatları