Noktalama İşaretleri İnteraktif Etkinlik-5

Türkçe dersi noktalama işaretleri ile ilgili interaktif etkinlik. Aktiviteyi doğru bir şekilde tamamla ve yanıtını gönder!Bir Bilgi: Tezkire: Divan edebiyatında, kişilerin biyografisini çeşitli yönleriyle ele alan eserlere tezkire denir. Bu eserler genelde mensur (düzyazı şeklinde) yazılmakla birlikte manzum (şiir şeklinde) kısımların yer aldığı tezkireler de vardır. Tezkireler bugünkü edebiyat tarihlerinin ve şiir antolojilerinin yerini tutmaktadır.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın