Geçiş ve Bağlantı İfadeleri İnteraktif Etkinlik-4

Türkçe dersi "Geçiş ve Bağlantı İfadeleri" ile ilgili interaktif etkinlik. Etkinliği doğru bir şekilde tamamla, puanları kap ve skor tablosuna adını yaz!Bir Bilgi: Halk edebiyatı, tarih öncesi çağlardan başlayarak zamanımıza dek süregelen sözlü edebiyat geleneğiyle oluşan edebiyattır. Halk edebiyatı ürünleri ya söylendikleri sırada ya da sonradan başkaları tarafından yazıya geçirilmiştir. Halk edebiyatı konu, şekil ve dil bakımından yabancı etkilerden uzaktır. Ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın