Fiillerin Anlam Özellikleri İnteraktif Etkinlik-2

Türkçe dersi "Fiillerin Anlam Özellikleri" konusu ile ilgili interaktif etkinlik. Aktiviteyi doğru bir şekilde tamamla ve yanıtını gönder!Bir Bilgi: Mektup, bugünkü iletişim araçlarının olmadığı zamanlarda insanlar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan ve haberleşmeyi sağlayan tek iletişim aracıdır. Mısır firavunları ile Hitit krallarının diplomatik mektupları bilinen ilk mektup örnekleridir. Batı edebiyatında ilk mektup örnekleri Yunan edebiyatında görülmüş, Latin edebiyatında yaygınlaşmıştır. 17. yüzyılda gelişen mektup, 19. yüzyıldan sonra edebî tür olarak büyük bir önem kazanmıştır.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın