Fiiller: Dilek Kipleri İnteraktif Oyun-11

Türkçe dersi fiiller konusu "Dilek Kipleri" ile ilgili interaktif oyun. Etkinliği doğru bir şekilde tamamla, puanları kap ve skor tablosuna adını yaz!Bir Bilgi: Türk edebiyatında günlük yerine "günce, jurnal, ruzname, muhtıra, hatıra defteri" sözcükleri de kullanılır. Bazı olayların günlük biçiminde anlatıldığı seyahatnameler, sefaretnameler ve ruznameler bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Batı edebiyatındaki biçim ve içeriğiyle Türk edebiyatında yer alması Tanzimat Dönemi'ndedir. Ancak Cümhuriyet Dönemi'ne kadar bir tür olarak pek fazla gelişme gösterememiştir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın