Fiil Çekimi İnteraktif Etkinlik-9

Türkçe dersi "Haber Kipleri: Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman" konusu ile ilgili interaktif etkinlik. Etkinliği doğru bir şekilde tamamla, puanları kap ve skor tablosuna adını yaz!Bir Bilgi: Günlükler, yazarının yaşamına ve yaşadığı döneme ışık tutar. Günlüklerde konuşma diline yakın bir dil kullanılır. Öyküleyici anlatım biçimi ve iç konuşma tekniğinden yararlanılır. Bu tür yazılarda gözlemin önemli bir yeri vardır. Günlükler içe dönük ve dışa dönük olmak üzere ikiye ayrılır. İçe dönük günlükler, kişilerin duygularını anlattığı günlüklerdir. Dışa dönük günlükler ise dış dünyadaki olayların anlatıldığı günlüklerdir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın